O nás

I.E.S., s.r.o.

Spoločnosť I.E.S., s.r.o. bola založená v roku 1994 odborníkmi z oblasti automatizácie, robotiky, priemyselnej elektroniky, elektrických pohonov, merania a regulácie.

Cieľom spoločnosti od jej vzniku je zabezpečovanie aplikácie umelej inteligencie do výrobných procesov v jednotlivých odvetviach priemyslu.

V predošlých rokoch spoločnosť realizovala viaceré projekty zamerané na komplexné aplikácie riadenia technologických procesov, kde boli využité nové poznatky z elektrotechnického odboru.

Operatívne vyvíja a realizuje výrobu priemyselnej elektroniky podľa konkrétnych požiadaviek zákazníkov.

V rámci riešenia automatizácie výrobných procesov vytvára aplikačné programové vybavenie.

Spolupracuje s renomovanými svetovými výrobcami riadiacich systémov elektrických pohonov, meracej a regulačnej techniky na efektívnom riešení výrobných procesov.

Do budúcnosti má spoločnosť záujem naďalej implementovať moderné vysoko výkonné prvky umelej inteligencie do riadenia technologických procesov a realizovať  aplikácie robotických zariadení.