Kontakt

Sídlo spoločnosti:
I. E. S. (Inteligentné elektrické systémy) s.r.o.

Textilná 7
Košice
040 12
Slovenská republika

Tel.: +421/55/678 9895; +421/55/ 789 4291
Fax: +421/55/678 9895
Mobil: 0905 212915; 0905 212914; 0907 681873; 0905 244660

E-mail:
ieske@ieske.sk

IČO: 31693717
DIČ: 2020492210
IČ DPH: SK2020492210