Prúdový prevodník PV5-20

Informácie vo formáte PDF.