Výrobky

Spoločnosť  I.E.S. (Inteligentné elektrické systémy) s.r.o vyvíja a vyrába výrobky podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zákazníka.

Výrobky spĺňajú kritéria pre štandardné použitie v priemysle. Funkčnosť a kvalita týchto výrobkov je overená v reálnych prevádzkových podmienkach.

V prípade ak ponúkané vyhotovenie výrobkov nezodpovedá požiadavkám zákazníka, je možné uvedené výrobky upraviť podľa špecifických požiadaviek.

 

Vyrobky

 

Bližšie informácie o ponúkaných výrobkoch získate v pravom menu. Nakoľko tieto informácie sú vo formáte PDF, na ich prezeranie je potrebné mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov, napríklad: Adobe Acrobat Reader.